Menu

Wat is design?

Design is de vormgeving en presentatie van objecten, omgevingen en ervaringen. Doel is het gebruik te bevorderen of te verbeteren. Design beïnvloed niet alleen de functie, maar ook de beleving van en identificatie met een product. Design voegt waarde, betekenis en kwaliteit toe en bepaald uiterlijke kenmerken als vorm, kleur, vlakverdeling, textuur, geur, geluid, dimensie. Latijn: designare – tekenen, tonen of aanduiden.

Is design hetzelfde als vormgeving?

Design kan je vertalen als ‘ontwerp en vormgeving‘. Het kan gaan om creatie van iets geheel nieuws of het verbeteren van de vorm. Volgens het principe ‘Form follows function’ moet de vorm het gebruik niet in de weg staan, maar juist duidelijk en makkelijk maken.

responsive website ontwerp door Dickhoff Design in Amsterdam

Weten wat Dickhoff Design voor uw bedrijf kan betekenen?

Wij zijn een service gericht, full-service grafische studio in Amsterdam.
Wij ontwerpen logo’s tot complete huisstijlen.

Wat is de betekenis van design?

 • Design wordt gezien als een creatief proces waarbij extra waarde, betekenis en kwaliteit aan communicatie, een product, omgeving of ervaring wordt toegevoegd. Die toegevoegde waarde biedt de gebruiker de mogelijkheid door aanschaf, bezit en beleving van een product of dienst zich te onderscheiden. In die zin hangt design sterk samen met identiteit en imago. In een tijd waarin vermarkting belangrijker wordt, is design voor producenten en hun marketeers een effectief instrument om winst te maken en de concurrentie het hoofd te bieden.
 • Je kunt design ook omschrijven als een strategie om tot verandering te komen.

Waarom wordt design steeds belangrijker gevonden?

 • In een tijd waar producten functioneel gezien meer en meer op elkaar gaan lijken, wordt de stijl en de beleving van een product belangrijker. Design is bij uitstek het middel om stijl en beleving van een product of omgeving te beïnvloeden. Design is dan ook steeds meer hét instrument voor een bedrijf of organisatie om zich te onderscheiden.

Is design iets nieuws?

 • Nee, design is van alle tijden. Het lijkt wel in belang toe te nemen. Het is een middel om zich te onderscheiden. Waar producten meer en meer op elkaar gaan lijken kan design het verschil maken.

Bestaan er designopleidingen?

 • Er zijn in Nederland tientallen opleidingen voor design. Van universiteiten, academies, hogescholen, ROC’s, grafische lycea, werkplaatsen tot particuliere instituten. Deze opleidingen bestrijken alle vormen van design. Grafische vormgeving, industriële vormgeving, mode, typografie, web design, interaction design, experience design, humanitarian design, designmanagement en meer.
 • Omdat design gebruik maakt van steeds vernieuwende technieken en disciplines, speelt ervaring een grote rol. Praktijkervaring maakt deel uit van elke goede opleiding. Design is ervaring opdoen (luisteren, herkennen, tastbaar maken, ervaring toepassen) en herhalen.

Wat kost design?

 • De vraag is niet te beantwoorden in zijn algemeenheid. Het hangt af van de opdracht en de tijd die de designer er voor nodig heeft. Design is een arbeidsintensief proces, werk voor specialisten en daarom niet goedkoop. Door gebruiks- of licentierechten kan de prijs hoger komen te liggen. Er zijn veel designers en designbureaus. Daarom loont het offertes te vragen en te vergelijken.

Is design duur?

 • Het hangt ervan af hoe je het bekijkt. Design is arbeidsintensief werk voor specialisten en dus niet goedkoop. Daar staat tegenover dat design weliswaar geld kost, maar ook geld kan opleveren in de vorm van efficiëntere productie, een beter imago en hogere verkoop.

Welke soorten design zijn er?

 • Er zijn veel verschillende soorten design en er komen er steeds meer bij.
 • Graphic design, information design, corporate design, brand design en web design zijn gericht op het vinden van oplossingen voor communicatie en het overdragen van informatie. Interaction design, experience design, industrial design en fashion design zijn meer gericht op producten.
 • Dat design een veelomvattend vakgebied aan het worden is, zie je ook aan het ontstaan van een discipline als ‘designmanagement‘. Het managen van design is allang niet meer voorbehouden aan designers zelf.
 • De overtreffende en ultieme tak van design is ‘intelligent design’. Een term die opduikt in de discussies over de evolutie dan wel schepping van leven.

Wat is graphic design?

 • Graphic design is het proces van het vertalen van inhoud of informatie in vorm. Met tekst en beeld als materiaal wordt informatie geordend, gevormd en bewerkt zodat efficiënte communicatie mogelijk wordt. Een zekere doelgerichtheid is essentieel. Dit proces heeft zijn wortels in tradities als literatuur, boekdrukkunst en beeldende kunst.

Wat is information design?

 • Information design bestrijkt voor een deel het gebied van graphic design of grafische vormgeving. Information design gaat evenals grafische vormgeving over het selecteren, analyseren, organiseren en presenteren van informatie in een heldere, zinvolle en aansprekende vorm. Ook hier zijn tekst en beeld belangrijke materialen maar er zijn meer instrumenten. Geluid, interactie, animatie, theater, scripting, programmering, alle mogelijke middelen worden ingezet. Dit proces heeft zijn wortels in oeroude presentatievormen als theater, litteratuur, beeldende kunst, dans en muziek. In essentie gaat het om het vormgeven en overbrengen van informatie.
 • De overdracht – het communicatie-aspect – is essentieel. Doelgerichtheid is kenmerkend.

Wat is corporate design?

 • Corporate design is gericht op het ontwikkelen van logo’s en/of beeldmerken en de daaruit voortvloeiende huisstijltoepassingen of huisstijldragers. Huisstijldragers varieren van visitekaartje, briefpapier, enveloppen, flyers, brochures, website, beursstand, bewegwijzering, rijdend materieel, bedrijfskleding enz. Corporate design of huisstijlontwerp is een onderdeel van corporate communicatie. Het positief uitdragen van het beeld van de organisatie en efficiënte doelgerichte communicatie zijn doelstellingen van corporate design.

Wat is brand design?

 • Brand design richt zich op het ontwikkelen en vormgeven van een merk of brand. Het is verwant aan corporate design maar een merk of brand kan een min of meer op zichzelf staand onderdeel zijn binnen een corporate verband. Denk aan de lancering van een nieuw product, merk of winkelformule. In brand design komen disciplines als marketing, finance, management, communicatie en design samen.

Wat is web design?

 • Webdesign is gericht op het vormgeven van websites en presentaties voor het web. Hoewel verwant met grafische vormgeving ontwikkelt webdesign zich tot een aparte discipline. Vorm, kleur, vlakverdeling, typografie, tekst en beeld zijn vanouds belangrijke instrumenten voor designers. Het medium internet vereist nieuwe vaardigheden en inzichten. Nieuwe instrumenten zijn animatie, geluid, navigatie en interactiviteit.

Wat is interaction design?

 • Interaction design richt zich op hoe mensen omgaan met techniek. Zoals bij gebruik van computers, telefoons, mp3-spelers, wizards, games en dergelijke. Techniek wordt onbedoeld nogal eens ontwikkeld zonder veel rekening te houden met de gebruiker. Interaction design draait het om. Het systeem wordt aangepast aan de gebruiker. Interaction design is een breed vakgebied waar veel disciplines als ergonomie, psychologie, kunst, vormgeving, informatica samenkomen.
 • Het ultieme interaction design maakt een handleiding of gebruiksaanwijzing overbodig.

Wat is experience design?

 • Experience design is een nog niet veel gebruikte term die verwijst naar het vormgeven van een beleving met inzet van alle emoties, zintuigen en dimensies. Het gaat hierbij om meer dan websites en schermpresentaties. ‘Experience’ wordt ontworpen met behulp van geluid, beeld, geur, ruimtelijke omgeving, theater, performances, kunst, muziek enz.

Wat is industrial design?

 • Industrial design richt zich op het oplossen van problemen bij de industriële vervaardiging van producten. Bij massaproductie spelen er meer factoren dan esthetiek en gebruiksgemak. Continuïteit, reproduceerbaarheid, efficiëntie, levensduur, hergebruik, duurzaamheid tellen steeds meer bij grotere aantallen.

Wat is fashion design?

 • Fashion design richt zich op het ontwerpen van mode, confectie en lifestyle. Een discipline waarop esthetiek en grootschaligheid hun eigen invloed laten gelden. Misschien het beste voorbeeld dat design soms voor alles gaat, zelfs voor kosten of gebruiksgemak. Form before function? Fashion design is ook bijzonder door de constante vernieuwing, de korte levensduur van wat trendy is in deze markt.

Is design kunst?

 • Nee. Design is instrumenteel en staat niet op zichzelf zoals kunst. Design voegt waarde toe aan een product. Kunst is het product zelf. Design wordt wel omschreven als toegepaste kunst. De overgang tussen beide vakgebieden is vloeiend. Sommige designers laten zich graag inspireren door beeldende kunstenaars en omgekeerd.

Wat is Dutch Design?

 • Dutch Design is een term die verwijst naar de succesvolle reputatie die een aantal Nederlandse ontwerpers zich met hun werk de laatste tien jaar internationaal verworven hebben. Van haute couture (Viktor & Rolf ea) tot meubels (Droog Design ea) en van grafische vormgeving (Studio Dumbar ea) tot architectuur (Rem Koolhaas ea) hebben Nederlandse ontwerpers naam gemaakt. Er is geen sprake van een school in de zin van een duidelijke gemeenschappelijke ideologie of set van uitgangspunten.

Zijn designers gek?

 • Nee. Hoewel het voor een designer af en toe geen kwaad kan een gecontroleerde hoeveelheid gekte toe te laten. Ontwerpen heeft veel te maken met het doorbreken van routines.

Berusten er rechten op design?

 • Ja. Wanneer je een designer een opdracht verleent is het verstandig afspraken te maken over de rechten op het design. De rechten op een ontwerp of design liggen normaal gesproken bij de auteur of designer. Wil je rechten voor een beperkt gebruik (licentie) of in zijn geheel verwerven (overdracht) dan kun je daar beter duidelijke afspraken over maken.
 • Ook in het geval dat auteursrechten worden overgedragen, betekent het nog niet dat alles is toegestaan met het design. Tegen verminking, misvorming of andere verregaande wijzigingen kan door de auteur bezwaar worden gemaakt op grond van zijn persoonlijkheidsrechten. Raadpleeg een jurist als je niet zeker bent van je zaak.

 


Dickhoff Design, het leukste ontwerpbureau in Amsterdam!

Wij maken graag gebruik van de creatie ruimte in De Nieuwe Houthaven, aan de Nieuwe Hemweg 8 in Amsterdam. Parkeren voor bezoekers is gratis. Bel of mail gerust voor een persoonlijke kennismaking! Als u wilt, komen wij bij u langs. Weten hoe wij te werk gaan?

Nieuw ontwerp, restyling of aanpassing?
Wij staan voor u klaar!

Aarzel niet en vraag een geheel vrijblijvende offerte aan.

responsive website ontwerp door Dickhoff Design in Amsterdam

No comments