Menu

Zuiveringsschap Rivierenland

Voor het Zuiveringsschap Rivierenland zijn in samenwerking met Stimio een aantal magazines, brochures en tentoonstellingspanelen vormgegeven en uitgevoerd. In het kader van het project IWGR (Integraal Waterbeheer Gelders Rivierengebied) zijn brochures gemaakt. Deze brochures beschrijven in woord en beeld voor een breed publiek concrete projecten over bijvoorbeeld de aanleg van natuur-vriendelijke oevers.

+ Magazine ontwerp

+ Brochure ontwerp

+ Presentatiewand ontwerp

Offerte aanvragen Contact

Mail post@dickhoffdesign.com of bel onze studio in Amsterdam 020 261 39 22

www.waterschaprivierenland.nl

CD
filter

randwijk

spread

 

 

No comments