Menu

Orsima

+ Ontwerp logo
Ontwerp huisstijl
Ontwerp nieuwsbrief
Ontwerp brochure
Ontwerp handboek

Huisstijl en website cao arboconvenant

Orsima is de paritaire organisatie voor onderhoud en reiniging in de scheepvaart, industrie en milieu en aanverwante activiteiten. Dickhoff Design heeft in opdracht van Stimio een Orsima huisstijl ontwikkeld. Compleet met officiële website over het arboconvenant industriële reiniging en scheepsonderhoud.

Handboek Vuil

Een samenvatting waarin staat hoe blootstelling aan schadelijke stoffen zoveel mogelijk kan worden beperkt. Het Handboek Vuil is bedoeld voor de coördinatoren kwaliteit, arbo en milieu (KAM) en medewerkers van reinigingsbedrijven. De samenvatting beslaat 32 geïllustreerde pagina’s. www.orsima.nl

Offerte aanvragen Contact

Mail post@dickhoffdesign.com of bel onze studio in Amsterdam 020 261 39 22

021127LogoOrsima

caoOrsima1V4

nieuwsbriefOrsima_dec02

OrsimaHandboekVuil0610

No comments