Menu

Hoogheemraadschap van Delfland

+ Ontwerp infographics en iconen

Infographics presenteren informatie in een aantrekkelijke visuele vorm die de essentiële gegevens inzichtelijker maken.
Iconen, symbolen en pictogrammen worden ontworpen om achterliggende informatie snel, compact en herhaalbaar toegankelijk te maken.

Wat een waterschap wel en niet doet

Voor gebruik in waterstudies ontwikkelden we voor Delfland een set van iconen of pictogrammen. De iconen worden gebruikt op kaarten om knelpunten en oplossingsrichtingen in waterbeheer te verduidelijken. De pictogrammen worden gegroepeerd in waterthema’s waarvoor een kleuradvies wordt uitgebracht. Naast deze iconen ontwikkeld Dickhoff Design ook verschillende infograhics.


Offerte aanvragen Contact

Mail post@dickhoffdesign.com of bel onze studio in Amsterdam 020 261 39 2

Delfland-waterschap-taakafbakening-anim

Infographic – Geanimeerde illustratie van taakafbakening bij waterbeheer. Wat is de taak van waterschap, provincie, gemeente, boeren en burgers? Een organisatorisch probleem in een keer duidelijk.
Delfland-watersysteem-Waterwet

Infographic – Verhelderende illustratie van een watersysteem waar de Waterwet over gaat.


Delfland-werkwijze_watergebiedsstudie

Diagram – Uitleg van een proces, de werkwijze bij een watergebiedsstudie

 


Delfland-grondwatersysteem

Infographic – Visuele uitleg van het grondwatersysteem van Hollandse duinen, polders, duinen en droogmakerijen.

 

logoSchema

Iconen – Symbolen tonen op overzichtskaarten de knelpunten en oplossingen in waterbeheer.


 

 

No comments