Menu

Huisstijl beheer

Hoe houdt u een huisstijl in vorm?

Verantwoordelijkheid en beheer

In grote bedrijven en organisaties is het managementteam verantwoordelijk voor het totale marketing- en communicatiebeleid. Aangezien allerlei geledingen van het bedrijf communicatieve inspanningen leveren, wijst het managementteam daarvoor een coördinator aan. Die voert de beslissingen door over keuze, ontwikkeling en toepassing van de huisstijl, de drager van de corporate identity.
In de praktijk wordt het dagelijkse beheer (niet de verantwoordelijkheid) van de huisstijl meestal opgedragen aan een functionaris of afdeling die de huisstijlnormen controleert, eventuele problemen signaleert en contacten onderhoudt met ontwerpers, tekstschrijvers, drukkers en uitgevers.
Deze functionaris of afdeling krijgt van het management de ruggesteun om genoemde taken met collega’s en externe leveranciers praktisch aan te pakken.

Het geheel van afspraken en normen over de huisstijl wordt vastgelegd in een handleiding, het huisstijlhandboek.

Lees meer

Huisstijl handboek
Wat is een huisstijl?

Offerte aanvragen  Contact

Mail post@dickhoffdesign.com of bel onze studio in Amsterdam 020 261 39 22

No comments