Menu

Canon van 700 jaar Joods Nederland

Voor JMW en Crescas heeft Dickhoff Design een 220 pagina’s tellend boek ontworpen en gerealiseerd: Canon van 700 jaar Joods Nederland.

Wat iedereen zou moeten weten over de geschiedenis van Joden in Nederland

Veel mensen weten wel iets over de Portugese Joden van Amsterdam, het Joodse socialisme en de fatale oorlogsjaren. Maar hoe is het Joden in Nederland vergaan vanaf het eerste moment dat ze zich hier vestigden? Deze canon presenteert kort en bondig 700 jaar Joodse geschiedenis. Er zijn honderd ‘vensters’ gekozen om een evenwichtig, representatief beeld te geven. Belangrijke aspecten van de Nederlands-Joodse geschiedenis worden verteld aan de hand van gebeurtenissen, plaatsen, personen en voorwerpen – in tekst en beeld. De vensters zijn per eeuw gegroepeerd rond een samenbindend thema, zo vormen ze een lopend verhaal. Van de middeleeuwse Jodenstraat via ‘Nieuwe Joden’ in de 17e eeuw, expansie en stabiliteit in de 18e eeuw, integratie in de 19e eeuw, tot extremen in de 20e eeuw. Het boek vraagt aandacht voor politiek, economie, cultuur en religie, voor belangrijke rabbijnen, maar ook voor de Joodse marskramer en het antisemitisme in Nederland.

Online doorzoekbaar gemaakt door Luna 3 en Popra – www.joodsecanon.nl
Trouw 26 mrt 2015 – Joodse historie is meer dan Shoah en Israël

hardcover en softcover boekontwerpen

No comments